Başarılı bir bakım stratejisi için ölçülecek arıza metriklerinin farkında mısınız?


Bir meslekten olmayan kişiye ona göre neyin başarılı bir iş olduğunu sorduğunuzda, büyük olasılıkla cevap ‘kar getiren iş’ olacaktır.

Daha iyi bir cevap, ‘şimdi ve gelecekte önemli karlar elde eden bir işletme’ olacaktır. Bu nedenle, küçük bir işletmenin başarısı, sürekli izlemeniz gereken bir şeydir. Şirketin işleyişiyle zaten çok meşgul olduğunuzdan, ne kadar iyi yaptığınızı belirlemeniz zor olabilir.

Karlı işletmeler başarısızlık riskine sahip olabilir ve kârsız işletmeler karlılığın eşiğinde duruyor olabilir. Bir işletmenin önleyici bakımının devreye girdiği yer burasıdır. Aslında, araştırmalar endüstrinin çeşitli sektörlerindeki işletmelerin önleyici bakıma yatırım yaparak maliyetleri %18 oranında azaltabileceğini ortaya koymaktadır.

İşletmenizin başarısızlık metriklerini anlama

olup olmadığın bir mülk bakım şirketi veya bir gıda üretim şirketi, başarınızın bir kısmı, farklı başarısızlık metriklerini anlayarak ve bunları KPI’lar olarak kullanarak elde edilir. İşte işletmenizi zaman zaman değerlendirmek için hesaplamanız gereken temel ölçütler.

MTTR Ortalama Onarım Süresi

Bir ekipmanın bozulduğunun anlaşılması ile ekipmanın normal çalışma aşamasına geri dönmesi arasında geçen ortalama süreye Ortalama Onarım Süresi denir. Bu, sorunu gidermek için geçen süreyi, onarımlar için harcanan süreyi, makine tekrar kullanıma açılmadan önce test için harcanan süreyi içerir.

MTTR metriğinin Temel Performans Göstergesi olarak kullanılmaya mükemmel şekilde uygun olmasının ardındaki sebep nedir? peki, MTTR/MTBF formülü Aşağıdakiler hakkında karar verme sürecini kolaylaştırmada bakım yöneticilerine etkili bir rehber olarak çalışabilir:

  • Onarım veya değiştirme kararı
  • personel seviyesi
  • Yedek araçların gerekli envanter seviyeleri

MTTF Ortalama Başarısızlık Süresi

Başlangıçta MTTF, MTBF’ye benzer görünebilir, ancak bir fark vardır. MTTF onarılamayan parçalarla ilgilenirken, MTBF onarılabilen ekipmanlarla ilgilenir. MTTF, bir makinenin veya ekipmanın çalışacağı tahmini sürenin ölçümüdür.

MTTF, onarılamayan birkaç ekipmanın ortalaması olarak ölçülebilir. Dolayısıyla MTTF formülü şuna benzer: toplam operasyonel süre/toplam birim sayısı.

MTBF Arızalar Arasındaki Ortalama Süre

Arızalar Arasındaki Ortalama Süre, size yalnızca çalışan bir ekipmanın mevcut olup olmadığı konusunda değil, aynı zamanda güvenilir olup olmadığı konusunda da net bir fikir verir. MTBF, arızalar arasında harcanan zamanın hesaplanmasıdır.

Mülk veya makine sahipleri, makinenin çalışma süresini dikkate alarak ve sayıyı aynı zaman aralığındaki toplam arıza sayısına bölerek MTBF’yi belirler.

MTBF doğrudan planlı bakımla ilgili olmasa da, yağlama veya ekipman incelemeleri gibi birkaç görev için optimum frekansın hesaplanmasına yardımcı olur.

PPC Planlı Bakım Yüzdesi

Planlı bakım yüzdesi veya PPC, toplam bakım süresine karşı önceden planlanmış bakım için harcanan toplam süredir. Buradaki formül oldukça basit: planlı bakım zamanı/toplam bakım zamanı X 100. %90 PPC sonucu elde etmek, hedeflenebilecek iyi bir sayı olarak görülüyor.

İyi PPC sayılarıyla, büyük ölçüde beklenmeyen arızalardan muzdarip olan sistemlerin uygun bir analizi yapılabilir. Sonuç olarak, yöneticiler ihtiyaçlarının önceliklerini belirleyebilir ve plansız arızaların etkisini azaltmak için stratejiler uygulayabilir.

Bu her şeyi kapsayan bir ölçüm olmasına rağmen, size mevcut önleyici bakım programınızın etkinliğinin bir göstergesini verir.

Bu nedenle, ticari başarı elde etmeyi planlıyorsanız, yukarıda sıralanan tüm iş başarısızlığı metriklerini anladığınızdan emin olmalısınız. Bu, iş stratejilerinizi buna göre ayarlamanıza yardımcı olur, böylece aksama süresini azaltabilir ve işletme karlarını en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

Kaynak : https://bmmagazine.co.uk/business/are-you-aware-of-the-failure-metrics-to-measure-for-a-successful-maintenance-strategy/

Yorum yapın