SEBI, Yatırım Fonu Programlarını İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Kuralları Kapsamına Getirmeyi Önerdi


Piyasa düzenleyicisi, içeriden öğrenenlerin ticareti düzenlemeleri kapsamında yatırım fonu planlarını dahil etmeyi önerdi.

Düzenleyici, Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsalar Kurulu (İçeriden Öğrenenlerin Ticaretinin Yasaklanması) Düzenlemeleri, 2015’teki kilit tanım terimlerinde önerilen değişiklikler hakkında önerilerde bulunmuştur. Bunlar, içeriden öğrenenlerin anlamını; yayınlanmamış fiyata duyarlı bilgiler; bağlı kişi; ve belirlenen kişi.

İçeriden öğrenenlerin ticareti düzenlemeleri, halihazırda menkul kıymet tanımına girmedikleri için yatırım fonu birimlerini düzenlemelerin kapsamı dışında bırakmaktadır. SEBI’nin önerisi, bu istisnanın silinmesini ve bu tür planların içeriden öğrenenlerin ticareti normları kapsamına alınmasını önermektedir.

Piyasa düzenleyicisi, bazı yatırım fonu personelinin, bilgiler birim sahiplerine iletilmediği zaman bile hassas bilgiler temelinde varlıklarını itfa ettiği iki geçmiş deneyimi vurgulamaktadır.

Yatırım fonları için yayınlanmamış fiyata duyarlı bilgilerin anlamının, aşağıdaki olasılıkların olduğu durumlarda bilgileri içermesi önerilmektedir:

  • Yatırım fonu planının yatırım hedeflerinde değişiklik.

  • Muhasebe politikasında değişiklik.

  • Herhangi bir varlığın veya varlık sınıfının değerlemesinde önemli bir değişiklik.

  • Kapalı uçlu bir şemanın açık uçlu bir şemaya dönüştürülmesi veya tam tersi.

  • Geri alımlarla ilgili kısıtlamalar, plan(lar)ın sona ermesi.

  • Ayrılmış portföy oluşturma.

  • Yatırım fonu planının likidite pozisyonundaki maddi değişiklik.

  • İlgili yatırım fonu planı için önemli olan temel menkul kıymetlerdeki temerrüt.

Alım satım tanımının ayrıca, bu eylemlerden herhangi birini abone olmayı, paraya çevirmeyi, değiştirmeyi, satın almayı, satmayı veya yapmayı kabul etmeyi içermesi önerilir.

Teklif ayrıca, yatırım fonlarının kendi planlarının birimlerinde belirlenmiş kişiler tarafından alım satımı düzenlemesi, izlemesi ve raporlaması için dahili davranış kuralları için asgari standartları da içermektedir.

Münhasıran yatırım fonu programları için ayrı bir bölüm eklenecek ve bu bölüm içerdekiler ile iletişim ilişkisine ve yatırım fonu birimlerinde alım satım işlemlerine ilişkin kısıtlamaları ele alacaktır.

Kaynak : https://www.bqprime.com/markets/sebi-proposes-to-bring-mutual-fund-schemes-under-insider-trading-rules

Yorum yapın